Rechtsgebieden

Invictus Advocatuur is gespecialiseerd in de rechtsgebieden

Asiel- en Vreemdelingenrecht

Asiel- en vreemdlingenrecht van Invictus AdvocatuurHet Nederlandse migratierecht ofwel vreemdelingenrecht kan grofweg worden ingedeeld in twee gebieden: het asielrecht en het “reguliere” migratierecht. Mr. van der Mark is gespecialiseerd in het asiel- en reguliere vreemdelingen recht. Door de jaren heen heeft zij uitgebreide ervaring en deskundigheid opgebouwd in deze rechtsgebieden.

Wilt u asiel aanvragen, heeft u een afwijzing gekregen op uw asielaanvraag, of wordt uw asielvergunning ingetrokken?
Het kantoor kan u bijstaan al vóór de start van de procedure tot de beslissing van de Immigratie- of Naturalisatiedienst (IND). Als  de IND een besluit neemt waarmee u het niet eens bent kan het kantoor u bijstaan in de procedure die gevoerd  kan worden bij de rechter. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mr. Van der Mark  procedeert ook bij het Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM). In al deze procedures heeft u recht op een advocaat.

Het kantoor kan u ook bijstaan in reguliere verblijfsprocedures. Dit zijn procedures waarin geen asielmotieven ten grondslag liggen, bijvoorbeeld wanneer er een verblijf wordt aangevraagd vanwege gezinshereniging of gezinsvorming, of vanwege medische redenen, of omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken of een visum kort verblijf (toeristenvisum). Mr. Van der Mark kan u bijstaan  gedurende alle fases van de procedure (aanvraag- en/ of bezwaar, beroep en hoger beroep).

Ook indien de IND een maatregel neemt om u uit Nederland te weren, bijvoorbeeld door een terugkeerbesluit, of een inreisverbod, kan het kantoor u bijstaan.

Het kantoor staat ook slachtoffers van mensenhandel bij zowel bij de strafrechtelijke als bij de verblijfsrechtelijke procedure, indien het buitenlandse slachtoffers betreft.
Als u niet legaal in Nederland verblijft is het mogelijk om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen. U krijgt deze vergunning als u aangifte doet of als u op een andere manier medewerking wilt verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek.
In sommige situaties kunt u een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen als u geen aangifte doet of geen medewerking wilt verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek.
Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunt u als slachtoffer van mensenhandel uiteindelijk het recht krijgen om permanent in Nederland te blijven. Dit kan onder andere als de verdachte onherroepelijk wordt veroordeeld of als het te gevaarlijk is om terug te keren naar uw land van herkomst.
Het kantoor staat u  bij wat betreft advisering en informatieverschaffing indien gewenst en indien mogelijk zelfs voorafgaand aan de aangifte bij de politie tot en met de strafzaak tegen de verdachte.

Kortom, voor  alle aspecten die raken aan het vreemdelingenrecht en dus bij alle juridische geschillen met de IND, het COA (Centraal  Orgaan Asielzoekers), de Vreemdelingenpolitie of de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), bent u bij mr. Van der Mark aan het goede adres.

Mr. M.C.M. van der Mark heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
–          Asiel- en Vluchtelingenrecht
–          Vreemdelingenrecht
Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.